Ranking - Players
# Name Empire Level EXP
21 Adam Jinno 89 135491517
22 Lora Jinno 85 150338463
23 Kinza Shinsoo 85 109737612
24 AbuAbdlah Jinno 83 116546569
25 Asuna Jinno 80 9319027
26 SkullCandy Shinsoo 79 225362658
27 YARA Jinno 77 30996559
28 4T4 Jinno 77 5903330
29 NBIK Shinsoo 75 103060098
30 Murrder Shinsoo 75 19496752